Torgny Schmitterblad

Familj Artikeln publicerades

I Berga kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Torgny Schmitterblad, Berga.

Akten inleddes med att kantor Krista Droogmans spelade Time to say goodbye i arrangemang av G Widlund varefter psalm 297 sjöngs unisont. Officiant Jonathan Darte höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. På orgel spelade kantorn tillsammans med Åke Nilsson på kornett Jag har hört om en stad. Unisont sjöngs psalm 754 och på piano spelades Agnus Dei av P Rips. Sedan släkt och vänner tagit ett sista farväl och nedlagt blommor avslutades akten med att Amazing grace spelades på orgel och kornett.

Gåvor var lämnade till Hjärtebarnsfonden.