Stina Svensson

Familj Artikeln publicerades

I Vissefjärda kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Stina Svensson, Emmaboda.

Som inledning spelade kantor Birgitta Andrén Olsson Gammal fäbodpsalm varefter psalm 190 sjöngs gemensamt. Komminister Lina Petré höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 256 och 210 och därpå tog de sörjande ett sista farväl med minnesord och blommor. Efter slutbön och välsignelsen avslutade kantorn akten med at spela Som liljan på sin äng.

Gåvor var lämnade till Demensfonden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.