Stina Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Mönsterås Skogskapell har begravningsgudstjänst hållits för Stina Karlsson.

Akten inleddes med att Mona Claesson på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter psalm 249 sjöngs unisont. Pastor Lennart Thörn höll bön och i duett sjöng Kristina Palmér och Katrin Eveborn I Gud min själ av C Boberg till Katrin Eveborns pianoackompanjemang. Officianten läste ur Psalt 90:1-6,10,12, Joh 3:16 och Rom 8:38-39 och unisont sjöngs psalm 252. Pastorn höll griftetal och förrättade överlåtelsen och Katrin Eveborn sjöng till eget pianoackompanjemang Som liljan på sin äng. Efter bön sjöngs psalm 300 unisont och som avslutning på akten i kapellet spelades Koppången av P-E Moraeus på orgel. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.

Blommor märktes från vännerna i Stranda Frikyrkoförsamling.

Gåvor var lämnade till Stranda Frikyrkoförsamling. Gåva var även lämnad till SOS Barnbyar.

Minnesstund hölls i Kuggåskyrkan.