Stefan Jarnesjö

Familj Artikeln publicerades

I Skogssalen, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Stefan Jarnesjö.

Akten inleddes med att kantor Klas Magnusson på orgel spelade Tears in heaven varefter psalm 249 sjöngs unisont.

Officiant Jonas Lockman Lundgren höll griftetal över orden i Fil 3:20 och förrättade överlåtelsen. Psalmerna 730 och 297 inramade begravningsbönen och därpå tog anhöriga och släkt ett sista farväl och nedlade blommor. Som avslutning på akten spelade kantorn Bridge over troubled water.

Gåvor var lämnade till fonder.