Rune Persson

Efter klockringningen inleddes akten med att kantor Ingemar Jonsson på orgel spelade My heart will go on varefter han som solosång framförde Där rosor aldrig dör. Unisont sjöngs psalm 231. Officiant Staffan Holmquist höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter psalm 798 följde begravningsbönen och därpå spelades När löven faller med Carola. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl sjöngs psalm 190 och som avslutning spelade kantorn Tröstevisa på orgel. Artikeln publicerades

I Nybro Skogskapell har begravningsgudstjänst hållits för Rune Persson.

Gåvor var lämnade till Hjärt- och lungfonden.