Per-Olof Nilsson

Familj Artikeln publicerades

I Ålems kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Per-Olof Nilsson.

Akten inleddes med att kantor Karin Öhman på orgel spelade Jag har hört om en stad varefter sångsolist Arne Jonsson framförde Löftena kunna ej svika av L Pethrus. Unisont sjöng de församlade psalm 248. Komminister Peter Wärnlund höll griftetal över orden i Psalt 23:1-4, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Begravningsbönen inramades av psalmerna 271 och 11. Sedan solisten framfört Tack min Gud avslutade kantorn akten i kyrkan med att på orgel spela Amazing Grace. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.

Gåvor var lämnade till Shalom från bland andra vännerna på Kvarnbo, vännerna i SPF Seniorerna Mönsterås och Aktieklubben.

Minnesstund hölls i Ålems församlingshem.