Minnesord över Willy Petersson

Familj Artikeln publicerades

Willy Petersson, Persnäs, har avlidit i en ålder av 75 år.

På Kalmar Konstmuseum var Willy Petersson under ett 30-tal år något av museets ansikte utåt fram till sin pensionering 2007. Han hade genom sitt positiva sätt lätt att få kontakt med museibesökare och framförallt med konstnärer av alla de slag från sydöstra delen av landet, det vill säga det som hos oss på Länskonstmuseet fick namnet Sydosten.

Willy jobbade på det som senare kom att kallas den tekniska avdelningen som dagligen förberedde, byggde eller tog ner alla utställningar i de stora salarna, form- och designgalleriet samt Underjordiska Konstlabyrinten – de spännande och upplevelserika källargångarna där unga konstnärer under utbildning skapade fria installationer som den yngsta publiken tog till sig med skräckblandad förtjusning. Stor kraft satsades också från hela museet på de resurskrävande utställningarna Skulptur i Parken där monumentala verk skulle byggas på plats trots häftig opposition från ”gamla” kalmariter.

Willy hade ett genuint naturintresse för växter och i synnerhet för fåglar som grundades under uppväxten vid Persnäs på norra Öland. Det var också där han kom att sluta sina två sista decennier i en liten stuga intill sin storebror Sam med familj.

Det var tidigt tänkt att Willy skulle bli yrkesmålare men problem med den tidens lösningsmedel satte stopp för det. Men det hindrade honom inte från att jobba i färgaffär under flera år. Färgintresset och den kunskap han fick där hade han sedan nytta av på Konstmuseet.

Redan tidigt visade Willy stor begåvning för sång och musik. Han var en av Tre Röster som framträdde i radio och tv samt spelade in skivor. Man hamnade på Svensktoppen och framträdde i det populära tv-programmet Bialitt. Han ingick också i gruppen Voices Five.

Men tyngdpunkten i hans liv blev ändå tiden på Kalmar Konstmuseum. Som länets konstmuseum hade vi förpliktelser gentemot hela länet. Våra vandringsutställningar skulle turnera till alla biblioteken. Inlämningar av de hundratals verken till jurybedömda Sydostenutställningen skulle vara likvärdiga för alla, varför Willy tillsammans med verkstads- och transportansvarige Janne Lindström parkerade vår leasade buss centralt i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn, så småningom också i Växjö och Karlskrona. Här skulle verken separeras med papp och filtas samt spännas fast i bussen. Där fick Willy fin personlig kontakt med länets konstnärer.

Under senare år låg tyngdpunkten i Willys arbete på dokumenteringsavdelningen där det gällde att nyregistrera tusentalet konstverk och hela biblioteket samt deponerade verk inom främst kommunen som där flyttats om flera gånger – ett detektivarbete som lockade Willy och fick honom att tidigt lära sig arbeta med datorer tillsammans med Marianne Markström.

Vi som är kvar från det gamla Konstmuseet saknar Willy Petersson som mångårig vän och arbetskamrat. Vårt planerade junimöte blev inställt för alltid, men de ljusa minnena lever kvar.

Erik Broman

museichef emeritus