Minnesord över Sven-Olof Tuvesson

Familj Artikeln publicerades

En i många kretsar välkänd Hultsfredsbo, Sven-Olof Tuvesson, har gått ur tiden 88 år gammal.

”Lohl”, som han mest kallades, växte upp i Hultsfred och blev orten trogen livet ut. Han hade många strängar på sin lyra, spelade fotboll i många år men var även aktiv i andra sporter.

Sven-Olof var ett typiskt ”folkhemsbarn”, född i 1930-talets första år fick han uppleva hur Sverige förvandlades från ett fattigt klassamhälle till ett välfärdsland. Hans yrkesbana speglar också det moderna samhällets utveckling. Sven-Olof var anställd vid Televerket, eller bara ”Verket” som man ofta sa, ett av de statliga verk där de anställda bar uniform till vardags. Sven-Olof var med om att öppna telekommunikationer runt om på den småländska landsbygden och i kustlandskapets övärld.

”Televerkarna” var välkända personer och mellan stolpresning och linjedragning bjöd tacksamma nyblivna abonnenter på ett oräkneligt antal koppar kaffe som tack för nymodigheten telefonen.

Sven-Olof tillhör gruppen gamla legendariska fotbollsspelare i Hultsfred. Han spelade många år i den anrika föreningen HAIK, numera HFK. Efter det aktiva fotbollsspelandet tillhörde han förstås HFK:s Veteranklubb som varje månad har någon aktivitet. På dessa möten var vanligtvis även Marie-Anne deltagare. När diskussioner uppkom om gamla spelare och händelser omkring laget kunde man alltid vända sig till ”Lohl” för att få fram information om den sanna historien.

Sven-Olof tog efter sin pensionering mycket aktiv del i hembygdsföreningens bildgrupps arbete med att dokumentera det gamla Hultsfred. Hans omfattande kunskaper om personer, händelser och miljöer har varit en ovärderlig tillgång i det arbetet. Till detta ska läggas hans goda minne kombinerat med hans otaliga berättelser och anekdoter från en tid som flytt. Bildgruppen är Sven-Olof stort tack skyldig, och är nu en röst fattigare.

Det är med stor saknad vi tar farväl av Sven-Olof och våra tankar går till hustrun Marie-Anne, samt till dottern Viktoria med familj.

Hultsfreds hembygdsförening

genom Georg Karlsson

Hultsfreds Fotbollsklubb/veteransektionen

genom Lennart Beijer