Minnesord över Rune Lord

Familj Artikeln publicerades

Rune Lord, Rödsle, en av SOK Viljans verkliga stöttepelare, avled den 24 november efter en kort tids sjukdom. Han lämnar sin familj och många Viljankamrater i sorg och saknad. Runes betydelse och verksamhet för SOK Viljan har varit mycket omfattande, han lämnar ett stort tomrum efter sig. Rune blev 87 år.

Rune föddes och växte upp i Norrby i en syskonskara om tre, Rune och två yngre systrar. Föräldrarna drev en handelsträdgård. Efter skolan deltog Rune i familjens verksamhet. Senare arbetade han på Be-Ge karosserifabrik. Därefter övergick han till byggnadsverksamheten och arbetade som snickare.

Rune anslöt sig till SOK Viljan i början av 1950-talet, som gångare och orienterare och det sistnämnda blev hans huvudidrott under många år, ända upp i 80-årsåldern. Han var klubbens främste orienterare på 1950- och 60-talen och var uttagen att springa SM en gång men fick lämna återbud på grund av militärtjänstgöring.

Han nådde många framgångar, bland annat två DM-guld i nattorientering och två i stafett. Han engagerade sig också som ledare för nybörjarkurser. Det finns ett antal klubbmedlemmar som fick sin orienteringsutbildning på Kikeboskolan genom Rune. En banbrytande metod var när man lärde sig höjdkurvornas funktion genom genomskärningen av en potatis, en metod som fortfarande används vid orienteringsutbildning för idrottslärare.

Viljan förvärvade torpet Linghem 1952. 1970 påbörjades en tillbyggnad med omklädningsrum, dusch och bastu för både damer och herrar. Förbättringarna fortsatte med till- och ombyggnader fram till 2002. Därutöver uppfördes en nybyggnad för skotergarage, stort förråd och vedbod. I allt detta har Rune varit en drivande kraft och entusiasmerat klubbmedlemmarna till gemensam verksamhet. Hela familjen Lord har varit oerhört engagerad i klubben. Rune och hans hustru Gunvor har under många år tillsett att allt har fungerat i stugan. Alla persedlar och förnödenheter för skötsel och fikastunder har Rune och Gunvor fixat.

Rune har varit framåttänkande. Han var i våras med om att planera ytterligare en tillbyggnad; damernas dusch och omklädningsrum.

Rune lämnar ett stort tomrum efter sig. Våra tankar går till hans familj, hustrun Gunvor och deras barn Eva och Tomas med familjer.

Klubbkamraterna i SOK Viljan genom Göran Svenson