Minnesord över Roland Peilot

Familj Artikeln publicerades

Roland Peilot, Mönsterås, har lämnat släkt och vänner i en ålder av 75 år.

Roland var en av få i nutid som var ättling till anställda inom lotsverksamheten vid Sjöfartsverket, tidigare Lotsverket. Yrket som lots gick tidigare i arv från far till son. Det nämnda föranledde Roland att för en tid sedan, efter flytten till Mönsterås, yttra: ”Nu är cirkeln sluten, far och farfar var lotsar här.” Antagligen stationerade på Oknö.

Innan pensionering tjänstgjorde Roland vid lotsstationen i Oskarshamn. Vid den tiden vaktade båtmännen på stationerna inför förrättningar med lotsning, sjöräddning med mera.

Roland var kunnig, tjänstvillig och intresserad av verksamheten, inom gebitet; han företrädde också båtmännen för den fackliga rörelsen.

Roland Flemk

pensionerad lots Smålandskusten