Minnesord över Marianne Svensson

Familj Artikeln publicerades

Marianne föddes och växte upp i Bredinge på södra Öland, yngst i en syskonskara om tre. Marianne avled i hemmet i Oskarshamn morgonen den 15 december. Hon efterlämnar make och tre barn med familjer. Marianne blev 76 år.

Med uppväxt i lantlig miljö och nära släktingar som gårdsägare, var hon med på åkrarna under sommarloven. Detta skapade ett intresse för djur och lantbruk. Intresset mognade och Marianne utbildade sig till hushållslärare. Hon tjänstgjorde en tid i Borgholm där vi träffades. Vi gifte oss 1970 och bosatte oss i mitt föräldrahem i Oskarshamn.

Lyckan stod oss bi och det föddes en dotter och en son. Marianne var hemma med barnen och familjens båda hundar. Höstterminen 1975 återgick Marianne till läraryrket, då hon erhöll en tjänst på Vallhallaskolan. 1977 föddes vårt tredje barn, en son. Efter barnledighet gick Marianne tillbaka till sin lärartjänst som hon behöll till sin pensionering.

Marianne har tagit stor omsorg om familjen. Hon har levt ett innehållsrikt liv och var oerhört engagerad i sitt yrke. Hon kände starkt för sina elever och skolan i allmänhet. Därutöver hade hon ett stort intresse för historia, antikviteter och museer. Museibesök har varit en betydelsefull del med familjen. Det ska också tilläggas att hon hade ett mycket stort litterärt intresse och byggde upp ett eget stort bibliotek. Marianne bar på en hög humanistisk profil.

Yrket, kombinerat med ett stort matlagningsintresse, har alltid varit viktigt. All mat ska lagas från grunden! Detta intresse har inspirerat alla tre barnen.

En betydelsefull del i Mariannes liv var hennes älskade Öland. Under åren har det gjorts åtskilliga utflykter till solen och vindarnas ö. Ett stopp en solvarm sommardag vid Himmelsberga Hembygdsgård med eftermiddagskaffe under den svala lövskuggan, var en höjdpunkt för Marianne.

Göran Svensson