Minnesord över Kjell Nilsson

Familj Artikeln publicerades

Kjell Nilsson, Döderhult, har lämnat oss i en ålder av 85 år.

För drygt 85 år sedan föddes Kjell Nilsson i skånska Önnestad. Skåningen, som så småningom kom att inneha nyckelpositioner i Begeföretagen i Oskarshamn, behöll livet igenom sin fascination för sin barndomsbygd.

Efter teknisk utbildning i Hässleholm knöts Kjell till Begeföretagen i Oskarshamn. Företaget, som leddes av den mångsidigt begåvade Bror-Göthe Persson, hade från början ägnats åt bilreparationer men utvidgades snabbt med försäljning av märkesbilar som Chevrolet, Buick och Oldsmobile, och kom snart att omfatta industriell träkolstillverkning, tillverkning av gengasaggregat, hytt-tillverkning i samverkan med Scania- Vabis, stolar för lastbilshytter, småhustillverkning, och ett antal andra produkter på skilda håll i vårt land.

Under Oskarshamns Hembygdsförenings jubileumsår var det självklart att en föreläsning på Oskarshamn kulturhus om Bror-Göthe Persson och hans företag ingick i jubileumsprogrammet. Begeföretagens utveckling har ju varit en del av stadens utveckling. Vid industriledaren Bror-Göthe Perssons sida stod, som sagt, under 40 år Kjell Nilsson. Kjell var ju tekniskt utbildad och var framför anställd som teknisk rådgivare men han intresserade sig också för företagens kommersiella utveckling. Mellan Bror-Göthe och Kjell utvecklades en vänskap som bland annat innebar att de båda ofta följdes åt såväl vid besök på skilda håll i vårt land, som utomlands, ibland i Bror-Göthes privatplan som lyft från den flygplats i Oskarshamn, vars tillskyndare var Bror-Göthe själv.

Det har sagts att Oskarshamn i dag inte hade varit vad det är utan Bror-Göthe Persson och vid Bror-Göthes sida fanns Kjell Nilsson i nyckelpositioner i 40 år. I Begeföretagens seniorverksamhet intog Kjell under många år en ledande och sammanhållande position.

Kjell blev frimurare 1974 och nådde den tionde graden 2005, den högsta graden för de flesta frimurare. Med sin familj bodde Kjell – givetvis i en Begevilla –i Döderhultsområdet.

Våra tankar går nu till makan Sonja och pojkarna. Med stor glädje är vi många som minns inte minst Kjells berättarförmåga vid många goda dagar ute vid familjens naturskönt belägna fritidsviste i Dragskär.

Leif Norrgård, prost i Döderhult