Minnesord över Hasse Christensson

Vår sällsynt vänliga, omtyckta vän och kamrat i Kalmar Norra Rotaryklubb, Hasse Christensson, lämnade oss den 20 augusti. Hasse blev invald i vår klubb 1979. Artikeln publicerades

Hasse Christensson, Kalmar, har avlidit i en ålder av 89 år.

Rotary har mer än 20000 klubbar i över 150 länder. Den som är medlem i Rotary har möjlighet till meningsfulla personliga insatser genom medverkan i olika klubbprojekt. Hasse var ett föredöme i dessa avseenden och engagerade sig tidigt i klubben. Redan efter två år blev han vald till sekreterare för verksamhetsåret 1981–1982, det vill säga som medlem i styrelsen. Då hade han dessförinnan tränat genom att skriva våra veckobrev, vilket han gjorde inte mindre än 54 gånger fram till dess att Kalmar Norra Rotaryklubb firade sitt 25-årsjubileum 1997. Hasse blev som traditionen bjuder president några år senare eller för 1987–1988. Det var ett uppdrag som Hasse skötte med stor omsorg.

Under senare år var det Hasse som på ett briljant sätt höll reda på vår närvarostatistik ständigt med uppmuntrande tillrop genom mejl. Den som skrev en kommentar till honom fick svar tillbaka skrivet med några vänliga ord. Han föregick alla oss andra med en mycket hög närvaro genom åren som medlem.

Den som fått förmånen att bli medlem i Kalmar Norra Rotaryklubb förväntas även bidra till ett glatt skämtlynne och sann vänskap. Det innebär att vederbörande bjuder på sig själv. Det gjorde Hasse under sin nästan 40 år långa medlemsperiod alltid med vänliga ögon och ett smittande leende.

Det kom ett samtal från en av kamraterna i Kalmar Norra Rotaryklubb när dessa rader skrevs med synpunkten att Hasse var den störste av rotarianer, alltid beredd att hjälpa till. Det ligger mycket i det.

I denna stund går våra tankar till Hasses nära och kära och det är med stor saknad och mycken värme som vi kommer ihåg vännen Hasse.

Kalmar Norra Rotaryklubb

genom Henrik von Heijne, Cecilia Nilsson och Hans Barkevall