Minnesord över Alvar Petersson

Familj Artikeln publicerades

Alvar Petersson, Södra Bäckebo, Ålem, har avlidit i en ålder av 78 år.

Alvar Petersson blev 78 år.
Foto: Privat
Alvar Petersson blev 78 år.

Så kom en morgon då vår älskade pappa Alvar aldrig vaknade. Sedan dess har ordet ”varför” blivit vanligt i våra tankar och samtal. I avsaknad av svar blir det ett ord att vänja sig vid. Nu, med åtminstone lite distans till det som skett, pockar även ordet ”varifrån” på uppmärksamhet.

Alvar var en stor vän av förnyelsebara resurser, så för honom var det viktigt varifrån energin kom. Som en av landets vindkraftspionjärer reste han 1978 ett egenhändigt byggt vindkraftverk. Längre fram ersattes det av ett betydligt större. Det blev också solfångare, som komplement till veden.

Utifrån Alvars innehållsrika liv har vi funderat över vad som gav honom själv energi. Källorna har säkert varit många: Alla möten med människor. Känslan av sammanhang. Möjligheten att skapa och förvalta. Allt drivet av nyfikenhet, passion och omsorg.

Intresset för teknik föddes på föräldragården i Åslemåla, där Alvar växte upp tillsammans med fem syskon. Han gick maskinskötarkurs på Ingelstorp, fick anställning på en gård och sedan på Råsnäs Entreprenad. 1962 gifte sig Alvar med Bodil, född Johansson, från Kaggetorp. Det var folkdansen som förde dem samman och de var med från starten då Pataholms Folkdansgille bildades. Samma år byggde Alvar och Bodil en villa i Ålem, fick dottern Eva och tre år senare föddes sonen Jan.

Endast 29 år gammal förvandlade Alvar, med hjälp av vänner, en skogsmaskin till grävmaskin. Det visade vägen för olika maskintillverkares utveckling av midjestyrda grävlastare. Med grävmaskinen hjälpte Alvar dåvarande Sydkraft och senare även Ålems Elverk att bygga kraftledningar. Det var ett lagarbete som gav många uppskattade kamrater.

1971 flyttade familjen till gården Kalvkullen i Södra Bäckebo. Där byggde Alvar en ny grävmaskin och uppdragen blev alltmer varierande. Åtskilliga vatten- och avloppsanläggningar har kommit till genom Alvars försorg.

Vi har alltid upplevt Alvar som idéburen – en egenskap han delat med Bodil. De började tidigt med ekologisk produktion och byggde för 40 år sedan upp en besättning av den svenska lantrasen ryafår.

Intresset för teknik- och kulturhistoria har Alvar manifesterat genom intresset för gamla traktorer och redskap. Otaliga är de fordonsträffar, plöjningstävlingar, kulturdagar i Pataholm och andra arrangemang där han medverkat, alltid glad över att få visa att – och hur – det fungerar.

Alvar har haft stor omsorg om släkten – både här i Sverige och i USA, dit han reste fyra gånger. Han har varit vårt uppslagsverk i allt som hade med släkten att göra, men också i så mycket annat.

Med stor tacksamhet kommer även ordet ”därifrån” till oss och vår mamma Bodil. Vi tänker på alla människor som gett vår pappa Alvar så många år av sammanhang, skapande och samklang. En bygdens motor har stannat, men minnena lever kvar.

Jan Petersson och 
Eva Nilsson