Lennart Rosén

Familj Artikeln publicerades
Foto:Privat

Lennart Rosén, Norrköping, har avlidit i en ålder av 99 år

Med Lennart Roséns bortgång i en ålder av nära 100 år har den sista stora märkesmannen inom svensk modern glasindustri gått ur tiden.

Född i en glasfamilj och uppvuxen i det svenska Glasriket valde han emellertid kemistens yrke. Efter civilingenjörsexamen 1942 på KTH i Stockholm började han som labbchef på Tudor i Göteborg. Därifrån handplockades han för att leda Kosta anrika glasbruk. Önskan att bli sin egen ledde till att Lennart 1950 köpte Reijmyre glasbruk. Det blev inledningen till brukets glansperiod och dess ännu starka varumärke.

Både bruket och orten var nedgångna. Lennart anställde nya formgivare, som i dag är moderna designklassiker, och rekryterade skickliga hantverkare. Hans ofta uttalande att kapitalet i ett företag är dess anställda speglar hur han själv agerade. Fortfarande berättas om hur han dagligen med stor sakkunskap deltog i brukets produktion. Han gjorde Reijmyre känt långt utanför Sveriges gränser. Hans engagemang för orten Rejmyre måste nämnas. Under mer än 25 år innehade han ett stort antal kommunala och andra förtroendeuppdrag. Han var en drivande kraft i den kommunala verksamheten och bidrog till utvecklingen av samhället. Sjuk-, tand- och äldrevård, kommunikationer, vatten och avlopp och fördelaktiga lån för egnahemsbyggen kan nämnas som några av hans hjärtefrågor. Ett ledord han ofta återkom till var att man måste hjälpas åt. Det som var bra för Rejmyre var också bra för glasbruket och viceversa. En fungerande infrastruktur behövdes för att kunna behålla skicklig personal på bruket. En förutsättning för utveckling och framgång.

Lennart utvecklade glasbruket till ett angeläget besöksmål för upplevelse av glasblåsning som ett fantastiskt hantverk. Bruksgården med hustru Ingrid i centrum var navet i kund-, konstnärs- och formgivarkontakter.

Hustru Ingrids, bortgången 2009, roll i Lennarts verksamhet ska inte glömmas. Hennes eget konstnärligt säkra öga är omvittnat. Som glashistoriker är hennes forskning om kvinnliga formgivare, särskilt de verksamma i Reijmyre i början av 1900-talet, epokgörande och understöddes kraftfullt av Lennart.

1975 sålde Lennart Rosén glasbruket till GAB. Han kom därefter att hjälpa sonen Ulf vid Lindshammars glasbruk.

Med ett klart intellekt följde han till sin bortgång världshändelserna via CNN. Men viktigast var de fyra barnen med familjer med tolv barnbarn och 16 barnbarnsbarn – men också den senaste händelseutvecklingen vid Reijmyre glasbruk.

Frid över en stor mans minne!

Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre

genom

Tord Höglander och Håkan Ohlsson, hyttmästare

Bert Kindåker, formgivare

Stefan Hammenbeck, konstintendent, Östergötlands museum