Lennart Eriksson

Familj Artikeln publicerades

Lennart Eriksson, Figeholm, har gått bort i en ålder av 68 år.

Med Lennart Erikssons allt för tidiga bortgång har Figeholm i ett slag förlorat en konstruktiv idéspruta och en resultatinriktad arbetsmyra med lokalsamhällets bästa som drivkraft. Uppvuxen i Oskarshamn och inspirerad av sin farfar, som var sjökapten från Bergkvara, valde Lennart sjömanslivet som yrke. Sin långa karriär till sjöss valde Lennart att avsluta som befälhavare på Sigyn fram till fartygets, och sin egen, pensionering.

Trots de stora åtaganden som ett stort hus med omfattande tomt och trädgård innebär hade Lennart alltid tid, energi och engagemang för det lokala föreningslivet. Det är omöjligt för en enskild person att överblicka, än mindre sammanfatta Lennarts alla aktiviteter för samhällets bästa. Men tre projekt kommer alltid att förknippas med Lennart, Pontonbåten Holger, Höganäslokalen och Seglarholmen.

Pontonbåten var Lennarts egen idé från första början. Det var han som såg behovet, det var han som hittade den och det var han som drev insamlingen som finansierade den. Gemensamt för dessa tre projekt är Lennarts varma sociala engagemang. Med hjälp av Pontonbåten Holger erbjuds de, som inte själva har båt, möjligheter att komma ut i vår unika och vackra skärgård. Särskilt ömmade Lennart för handikappade och rörelsehindrade. Tack vare Höganäslokalen har figeholmarna en samlingslokal med hög konferensstandard för såväl egna arrangemang som gästande musik-, film- och kulturevenemang. Lennart har där spelat en avgörande roll som ”vaktmästare” och allt-i-allo-fixare och problemlösare. I Seglarholmen såg Lennart en unik och något underutnyttjad tillgång för figeholmarna. Många är de timmar och kärror med sand som Lennart satsat för att öka tillgängligheten och göra holmen mer barnvänlig.

Vi kommer att minnas Lennart som en handlingens man driven av höga ideal och visioner samt ett starkt engagemang för lokalsamhället och för oss, som bor där. Hans rakryggade sätt att stå för sin sak, hans oegennyttiga engagemang i det ideella föreningslivet och hans oförtrutna ihärdighet i arbetet för att nå målet må bli ett föredöme för oss alla.

Inger Nicklagård

Anders Berg