Kristina Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Stensö kapell, Kristdala, har begravningsgudstjänst hållits för Kristina Karlsson, Träthult.

Akten inleddes med att kantor Madeleine Åverling på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter sångsolist Thomas Karlsson framförde O, store Gud av C Boberg. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Stefan Lindholm höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 248 och 190 och därpå tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. som solosång framförde Louise Lindholm Gabriellas sång av S Nilsson och som avslutning spelade kantorn Amazing grace.

Gåvor var lämnade till Hoppets stjärna.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.