Kristina Eriksson

Familj Artikeln publicerades

I Runstens kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Kristina Eriksson, Runsten.

Akten inleddes med att kantor Ann-Marie Karlsson spelade Air av J S Bach varefter psalm 289 sjöngs unisont. Officiant Peter Wingren höll ett personligt griftetal och läste med utgång från orden i Krönikeboken samt förrättade överlåtelsen. Unisont sjöngs psalm 769 och efter begravningsbönen tog barn med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Efter psalm 297 avslutades akten med att kantorn till eget ackompanjemang sjöng Gammal fäbodpsalm av O Lindberg.