Kjell Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Gullabo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Kjell Karlsson.

Som inledning på akten spelade organist Mats Alexandersson Air av J S Bach på orgel varefter psalm 248:1-5 sjöngs unisont. Officiant Mattias Östborg höll griftetal över orden i Psaltaren 149:3-9 och förrättade överlåtelsen. På orgel spelades Koppången av P-E Moraeus och därpå tog barnen med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl. Unisont sjöngs psalm 190:1-2 och efter begravningsbönen spelades Sju av himlens änglar med Lasse Stefanz på cd. Akten avslutades med att organisten spelade Bön av J Leijon på orgel.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.