Johannes Künkel

Familj Artikeln publicerades

Orgelbyggaren Johannes Künkel, Torslunda, har avlidit efter en tids sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Eva och sonen Carl.

Johannes Künkel föddes i Klingelbach, mellan Köln och Frankfurt, 1930. Fadern, pastor Walter Künkel, var präst i den evangeliska församlingen där, och modern, Christa, var organist. Efter bekännelsesynoden i Barmen 1934 engagerade sig Wilhelm i Bekännelsekyrkan, den tyska evangeliska kristenhetens motståndsrörelse mot nazismen. Det ledde till allvarliga följder för familjen, endast den snabba amerikanska framryckningen våren 1945 räddade fadern från avrättning. Då var Johannes gymnasist i Limburg och fick uppleva stadens mirakulösa räddning undan ett amerikanskt bombanfall – ett häftigt oväder gjorde att bombmattorna föll i en skog. Johannes utbildade sig till orgelbyggare vid Weiglers orgelbyggeri i Echterdingen och kom som intonatör till Mårtenssons orgelbyggeri i Lund 1955. År 1961 etablerade han ett eget företag i Stångby. 1987 ingick Johannes äktenskap med kantor Eva Bäckman, och samma år flyttade han företaget till Färjestaden.

Johannes Künkel har byggt 102 kyrkorglar enbart i Sverige. Hans största verk är restaureringen och ombyggnaden av orgeln i Hedvigs kyrka, Norrköping, samt ombyggnad och nybyggnad av orgeln i den romersk-katolska domkyrkan i Stockholm. I detta verk arbetade han även med fiberoptik, en ny teknik inom orgelbyggeri. Även cembali tillhörde Johannes Künkels yrkesverksamhet.

Johannes Künkel blev efter pensioneringen kyrkvärd i Kalmar domkyrka, ett uppdrag han värdesatte högt. Sin hantverksskicklighet visade han även här med ett processionskors för barnkören.

Christian Braw