Irene Swalling

Familj Artikeln publicerades

I Ålems kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Irene Swalling.

Akten inleddes med att organist Paul Thorstensson på orgel spelade Anthem av B Andersson/B Ulvaeus/T Rice. Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer spelades varefter psalm 201 sjöngs unisont. Officiant Peter Wärnlund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolist Peter Rudenborg framförde Kärleken är av I Forsman/B Ljunggren/H Almqvist till organistens pianoackompanjemang. Efter begravningsbönen sjöngs psalm 190 unisont och därpå tog familj, släkt och vänner ett sista farväl till tonerna av Våren av E Grieg. På trumpet framförde Peter Rudenborg Gotländsk sommarnatt av S Pettersson och som avslutning spelade organisten Tröstevisa av B Andersson på piano.

Gåvor var lämnade till bland andra NHR.

Minnesstund hölls i Ålems församlingshem.