Helmut Braunschweig

Familj Artikeln publicerades

I Södra kapellet, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Helmut Braunschweig.

Akten inleddes med att kantor Per-Ola Svensson på piano spelade Am abend av H Hofmann varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Anette Ödervall höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 204 och 297 omramade begravningsbönen och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Som avslutning spelade kantorn på piano Berceuse av J Sibelius.