Helena Edström och Harun Jusufagic

Familj
Foto:

Artikeln publicerades 15 juli 2017.

Kalmar, fick den 29 april en dotter som heter Noura. Vikt 3445 g, längd 51 cm.