Harriet Andersson

Familj Artikeln publicerades

I Södra kapellet, Kalmar, har begravningsgudstjänst hållits för Harriet Andersson.

Akten inleddes med att Joel Holmqvist på orgel spelade Air av J S Bach varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Johanna Broselid höll griftetal över orden i Sv ps 249 och förrättade överlåtelsen. Unisont sjöngs psalm 190 och sedan anhöriga, släkt och vänner tagit ett sista farväl och nedlagt blommor följde begravningsbönen och psalm 297. Som avslutning på akten spelade kantorn psalm En vänlig grönskas rika dräkt av Wirsén/Åhlén.