Hans Andersson

Familj Artikeln publicerades

I Vissefjärda kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Hans Andersson, Lindås.

Som inledning spelade kantor Britta Mård Amazing Grace varefter psalm 249 sjöngs unisont. Komminister Lina Petré höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 791 och 297 och därpå tog de sörjande ett sista farväl med minnesord och blommor. Akten avslutades med att kantorn spelade O, store Gud.

Gåvor var lämnade till Hjärt- och lungfonden.

Minnesstund hölls i församlingshemmet.