Hans-Åke Petersson

Familj

I Mörbylånga kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Hans-Åke Petersson, Mörbylånga.

Akten inleddes med att kantor Martin Johansson spelade Amazing grace varpå Tony Strandberg som solosång framförde Älska mig för den jag är av L Engberg. Unisont sjöng de församlade psalm 248. Officiant Torgny Jansson Greek höll griftetal över orden i Sv ps 210. Psalmerna 210 och 249 inramade begravningsbönen och solisten sjöng Ditt ljus ska brinna av T Strandberg. Medan kantorn spelade Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto bars kistan till graven där släkt och vänner tog avsked och nedlade blommor.

Gåvor var skänkta till Unicef.