Håkan Lyberg

Familj Artikeln publicerades

I Skogskapellet, Oskarshamn, har begravningsgudstjänst hållits för Håkan Lyberg, Oskarshamn.

Akten inleddes med att organist Ruth Svensson på orgel spelade Stairway to heaven varefter psalm 190 sjöngs unisont. Officiant Katarina Friberg höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Efter begravningsbönen sjöngs psalm 197 unisont och därpå tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Unisont sjöngs psalm 297 och som avslutning spelade organisten Wind of change.