Håkan Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Skogskapellet, Oskarshamn, har begravningsceremoni hållits för Håkan Karlsson, Oskarshamn.

Akten inleddes med att Walk of life med Dire Straights spelades varefter officiant Helene Bolling hälsade välkomna och läste en dikt som Håkans fru skrivit. Mälarö kyrka av M Uggla spelades och officianten uttalade minnesord. Officianten tände tre ljus och de sörjande tog ett sista farväl varpå en dikt från barnen lästes och Just i dag är jag stark med Kenta spelades. En dikt från barnbarnen lästes och sedan Trettiofyran med Per Myrberg spelats uttalade officianten avslutningsord och Livet är en fest med Nationalteatern spelades.

Gåvor var lämnade till Cancerfonden.