Gun Nilsson

Familj Artikeln publicerades

I Förlösa kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Gun Nilsson.

Akten inleddes med att kantor Marianne Eriksson på orgel spelade Air av J S Bach varefter sångsolist Pernilla Ingvarsdotter framförde Jag är främling med text av B Ehrenborg/C O Rosenius. Unisont sjöng de församlade psalm 252. Officiant Julia Jonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Unisont sjöngs psalm 271 och sångsolisten framförde Jag har hört om en stad av L Lithell. Efter begravningsbönen sjöngs psalm 189 unisont och därpå tog barnen med familjer, släkt och vänner tog ett sista farväl. Sångsolisten framförde O helga natt av A Adam/A Kock och som avslutning spelade kantorn Hosianna.

Gåvor var lämnade till välgörande ändamål.

Minnesstund hölls i Förlösa församlingshem.