Gun-Britt Fredriksson

Familj Artikeln publicerades

I Högsby kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Gun-Britt Fredriksson, Solberga.

Akten inleddes med att kantor Linda Snygg Aronsson på orgel spelade Amazing Grace varefter hon som solosång framförde Där rosor aldrig dör. Unisont sjöngs psalm 217. Officiant Leif Norrgård höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 249 och 297 inramade begravningsbönen och som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Jag har hört om en stad. Vid graven tog anhöriga släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor.

Gåvor var givna till Hjärt- och lungfonden.