Gert Carlsson

Familj Artikeln publicerades

I Glömminge kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Gert Carlsson, Brostorp.

Akten inleddes med att Braveheart av J Horner spelades på cd varefter Jag har hört om en stad med Artur Eriksson spelades på cd. Unisont sjöng de församlade Där rosor aldrig dör under ledning av kantor Attila Gracza. Officiant Sigurd Hjelmgren höll griftetal över orden i Psalt 23 och på cd spelades Amazing grace med Il Divo. Efter begravningsbönen spelades psalm 256 med Toni Holgersson på cd och därpå tog maka, barn med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. På cd spelades Alltid inom mig med Totta Näslund och medan kistan bars till bilen spelades Macahan av J Immel på cd.

Gåvor var skänkta till Hjärt- och lungfonden.