Dan Isacson

Familj Artikeln publicerades

Dan Isacson började sin långa och framgångsrika rektorsbana i Kalmar redan 1969 på dåvarande lärarhögskolan. Dan Isacson blev den som kom att leda genomförandet av högskolereformen 1977 och föra den nya högskolan in i en ny tid. Den osvikliga och alltid övertygande framtidstro Dan Isacson förmedlade till sina medarbetare fick Högskolan i Kalmar att bli ett idé- och utvecklingscentrum, vars tankar ofta fått nationellt genomslag. Han skapade under sin tid som rektor förutsättningar för det som nu är en del av Linnéuniversitetet.
Det tar lång tid för utveckling inom den akademiska världen att krönas med verklig framgång. Med stor lyhördhet lyssnade Dan Isacson till allt som hans medarbetare kunde bidraga med till Högskolans utveckling. Vid 1993 års högskolereform skapade humanisten Dan Isacson snabbt sin Vision 93 för Högskolan i Kalmar. En vision som fortfarande håller. Med sin känsla för framtiden såg han tidigt möjligheterna för naturvetenskapen och satsade stort. Med målmedvetenhet, strategisk kompetens och engagemang ledde Dan Högskolans utveckling som kom att krönas med universitetsstatus inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet 1999. Flera andra idag konkurrenskraftiga delar initierades och stöddes också under hans ledning.
Högskolan i Kalmar är idag en del av ett fullskaligt universitet, Linnéuniversitetet, vars idéer grundlades redan de första åren på 1990-talet av Dan Isacson och hans båda rektorskollegor i Karlskrona och Växjö i ett projekt som gick under namnet Sydostuniversitetet.
Som Högskolans främste företrädare under 26 år fick Dan Isacson genom sitt visionära synsätt, sin utvecklingsentusiasm och sitt personliga engagemang, stor betydelse för Högskolans och därmed också regionens utveckling. Hans bildning, vältalighet och målande skriftspråk präglade och spred glans över festligheter, examenshögtider och invigningar.
Ett av Dan Isacsons favoritcitat är från Odysséen och speglar hans tilltro till ständig utveckling och förnyelse: «Natten gick hän, och det grydde till dag, och de seglade ständigt»
För detta har vi honom i tacksamt minne.

Bo Bergbäck
Bertil Jansson
Anki Koch-Schmidt
Susanne Lindberg
Christina Nilsson
Jan Snöberg
Hans Veenhuizen
Eva Örtengren
Högskolan i Kalmar/Linnéuniversitetet