Britta Fransson

Familj Artikeln publicerades

I Vissefjärda kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Britta Fransson, Vissefjärda.

Som inledning spelade kantor Birgitta Andrén Olsson Prière à Notre-Dame av L Boëllmann varefter psalm 249 sjöngs unisont. Komminister Ulla Sköldh Jonsson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 190 och 297 och därpå tog de sörjande ett sista farväl med blommor och minnesord. Som avslutning på akten spelade kantorn Preludium i E-moll av J S Bach.