Britt Karlsson

Akten inleddes med att kantor Jane Klasson på orgel spelade Så skimrande var aldrig havet av E Taube varefter hon till eget pianoackompanjemang sjöng Tro av M Fredriksson. Unisont sjöngs psalm 249. Komminister Peter Wärnlund höll griftetal över orden i 1 Kor 13:7,12-13, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Begravningsbönen inramades av psalmerna 289 och 190 och därpå tog de sörjande ett sista farväl. Jane Klasson sjöng Håll mitt hjärta av B Skifs/P Hallström/L Andersson till eget pianoackompanjemang och som avslutning på akten spelade hon You raise me up av R Lövland/B Graham på orgel. Artikeln publicerades

I Ålems kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Britt Karlsson.

Blommor märktes från Pappers avdelning 24.

Gåvor var lämnade till Hjärt- och lungfonden från bland andra Blomstermåla PRO-förening.