Birgit Larsson

Familj Artikeln publicerades

I Stensö kapell, Kristdala, har begravningsgudstjänst hållits för Birgit Larsson, Kristdala.

Akten inleddes med att kantor Anna Rosén på orgel spelade Air av J S Bach varefter hon som solosång framförde En ton från himlen. Unisont sjöngs psalm 297.

Officiant Anders Duvlund höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna 172 och 249. Under stilla musik tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Solisten sjöng Jag ska gå genom tysta skyar av D Andersson/G Johansson och Borta med vinden av P Bäckman och som avslutning på akten spelade kantorn Våren av Grieg.

Gåvor lämnades till Hjärt- och lungfonden.

Minnesstund hölls i Kristdala församlingshem.