Barbro Karlsson

Familj Artikeln publicerades

I Ljungby kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Barbro Karlsson.

Akten inleddes med att kantor Lars Övrenius på orgel spelade Air av J S Bach varefter sångsolist Jörgen Andersson framförde Amazing Grace. Unisont sjöng de församlade psalm 190. Officiant Jakob Fotland Axén höll griftetal över orden i Joh 8:12 och förrättade överlåtelsen. Sångsolist Evelyn Sjöberg framförde Hallelujah av L Cohen och efter begravningsbönen sjöngs psalm 251 unisont. Sångsolist Jörgen Andersson framförde Stad i ljus av P Bäckman och som avslutning på akten i kyrkan spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson. Vid graven tog anhöriga, släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Unisont sjöngs psalm 297.

Gåvor var lämnade till fonder.

Efter akten hölls en minnesstund.