Vattensäkerhet bakom förstudie

Stekaremåla Artikeln publicerades
I de lokaler som uppfördes av glasbruket Smålandshyttan återfinns företaget Embo import sedan 1991.
Foto:Peter Lejon
I de lokaler som uppfördes av glasbruket Smålandshyttan återfinns företaget Embo import sedan 1991.

Av hänsyn till bland annat Lyckebyån vill Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) göra en översyn av marken som tillhörde Smålandshyttan.

Glasbruket Smålandshyttan i Stekaremåla utanför Broakulla var i full drift mellan 1947 och 1974. Det har tidigare inte gjorts någon kontroll av marken omkring bruket; i synnerhet bakom bruksfastigheten där glasdeponin fanns.

– Det gjordes en undersökning av glasbruksmark i Glasriket mellan 2003 och 2006, men där ingick inte Smålandshyttan, säger David Locrantz, miljöhandläggare på Länsstyrelsen och kontaktperson för markundersökningen i Stekaremåla där SGU ska vara huvudman.

Nu söks 300 000 kronor från staten för en förstudie.

– Den förorenade marken ligger mycket nära Lyckebyån och vi vill bilda oss en uppfattning om hur det ser ut med föroreningar. Vi räknar med arsenik, kadmium och bly, men vi vet inte omfattningen.

Lyckebyån är dricksvattentäkt för såväl Emmaboda som Lessebo och Karlskrona kommuner.

– Det är viktigt att få en tydlig bild, bland annat med ån och dricksvattnet i åtanke.

Undersökningen är tänkt att vara klar före årets slut. Om man då finner att föroreningarna måste åtgärdas blir det staten som får ansvaret för att sanera. Bruksfastigheten ägs sedan 1991 av företaget Embo Import.

– Företaget har ingen del i föroreningarna och det bolag som drev glasbruket är sedan länge borta. Då blir det staten som får ta ansvaret, säger David Lokrantz.