TBC-smittad anmäler socialchefen till JO

Emmaboda Artikeln publicerades

Roland Finser, som har smittats av TBC, anser sig ha blivit felaktigt behandlad av kommunens socialchef och personalchef.

Sedan tidigare har Roland Finser, som fick TBC när han jobbade på HVB-hemmet i Bussamåla, polisanmält socialchef Thomas Svensson för försummelse. Nu gör han också en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.

I JO-anmälan skriver han att socialchefen har ansvaret för att de ensamkommande flyktingbarn som kommer undersöks för smittsamma sjukdomar. Eftersom det inte har gjort har han inte heller tagit ansvar för anställdas och kommuninvånares hälsa, menar Roland Finser.

Han skriver också att socialchefen har låtit bli att skriva nytt avtal med den anställde på grund av att det har skrivits om fallet i medier. Roland Finser menar att det ingår i hans rättigheter att få prata med journalister och att personalchefen i kommunen skulle ha backat upp honom om det. Därför ingår hon också i JO-anmälan.