SD vägrades hyra lokal i Folkets hus

Emmaboda Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna är upprörda sedan de nekats att hyra möteslokal i Emmaboda Folkets hus.

– Folkets hus i Emmaboda drivs av personer som har en bristande syn på demokrati, säger Mattias Bäckström Johansson, distriktsordförande i Sverigedemokraterna i Kalmar län.
På onsdagen genomförde Sverigedemokraterna i Emmaboda ett medlemsmöte som en upptakt inför valåret dit företrädare från distrikt med distriktsordförande var inbjudna.
Tilltänkt mötesplats var Folkets Hus i Emmaboda där lokal bokats och bekräftats.
– Efter att föreståndaren för Folkets Hus i Emmaboda, Hans Nilsson, uppenbarligen fått vetskap om detta så ville man avboka vår hyrning med hänvisning till att man har en policy att inte hyra ut till Sverigedemokraterna, säger SD:s distriktsordförande Mattias Bäckström Johansson.
Han ser det som djupt problematiskt att Folkets Hus, som årligen tar emot cirka 1,6 miljoner kronor i driftsbidrag från kommunen och som även håller med lokaler för kommunfullmäktige, drivs av personer som enligt honom har en bristande syn på och respekt för demokrati.
– Ska man hålla med lokaler för kommunfullmäktige så är det åtminstone för oss en självklarhet att man skall ha stor respekt för demokratin och väljarna och stå för ett öppet samhälle, säger Mattias Bäckström Johansson.
Enligt uppgift hölls SD:s möte i stället på ett privat företag i kommunen.
– Vi har aldrig blivit nekade att hyra på andra platser i länet och i dagsläget hyr Folkets hus ut lokaler till alla invalda partier i kommunfullmäktige förutom Sverigedemokraterna. I skolans värld kallas det för mobbning och motverkas, säger Mattias Bäckström Johansson.
Varför fick då inte Sverigedemokraterna hyra lokal i Folkets hus?
– Därför att det finns delar i Folkets hus värdegrund som inte riktigt stämmer överens med SD:s värderingar, säger Folkets hus-föreståndaren Hans Nilsson.
– Sedan skulle det inte vara bra för relationen till andra hyresgäster om vi hyrde ut till Sverigedemokraterna. Det handlar helt enkelt om en kommersiell bedömning från vår sida.
Var det ditt eget beslut eller styrelsens?
– I den aktuella stunden var det mitt beslut, men jag informerade i efterhand styrelsen som inte hade några avvikande synpunkter.