Personal får behandling för TBC

Emmaboda Artikeln publicerades

Personal som jobbar med ensamkommande ungdomar har smittats med tuberkulos (TBC).

Det är känt att 17 personer i kommunen har latent TBC.

En anonym uppgiftslämnare med god insyn i kommunens arbete med ensamkommande ungdomar hävdar, att fem anställda på bland annat HVB-hem har smittats av den allvarliga lungsjukdomen och att de har lämnat sina jobb.

– I Emmaboda kommun finns det ett 20-tal ensamkommande som har TBC. Några av dem har varit isolerade på länssjukhuset i Kalmar. De flesta har latent TBC och medicinerar, säger uppgiftslämnaren.

Enligt källan har flera chefer känt till situationen med TBC bland ensamkommande, men när ny personal har rekryterats till bland annat HVB-hemmen har den nya personalen, enligt källan, inte informerats.

  Enligt socialchefen Thomas Svensson har förekomsten av TBC bland de ensamkommande varit uppe till diskussion flertalet gånger i organisationen sedan i höstas.

  – Mig veterligt har två personer i personalen blivit smittade. Jag vet inte om det kan vara så många som fem. Jag vet inte heller om personerna jobbar kvar, men jag vet att de får behandling av sjukvården. Jag utgår ifrån att alla får viktig information när man börjar jobba. Det har konstaterats att två ensamkommande har haft aktiv TBC. När det framkom isolerades de på länssjukhuset, men de har kommit hem och får medicinering. Vi skulle aldrig ta hem någon hit som smittar.

  Det har inte kommit några ensamkommande till Emmaboda i år. Alla kom i höstas och de genomgick hälsokontroll genom landstingets asyl- och flyktingsjukvård på Emmaboda hälsocentral.

  – Det kom väldigt många människor på en gång, men de uppgifter jag har är att alla har testats. Vi vet att 17 ensamkommande i dag har latent TBC i kommunen. De får långsiktigt behandling och då smittar man inte. Såvitt jag vet finns det i dag ingen som har aktiv TBC i kommunen.

  Thomas Svensson anser att kommunen i dag har bra koll på TBC-läget. Han vill inte vidimera att de personer i personalen som har smittats har fått TBC på jobbet.

  – TBC kan ligga latent ett tag innan den bryter ut, men eftersom det har funnits två personer med aktiv TBC kan vi inte utesluta att de har smittats på jobbet. Jag vill understryka, att kommunen tar detta på stort allvar.

  Fakta

  Tuberkulos

  Tuberkulos (även kallat TBC) kan drabba många delar av kroppen, men det är bara vissa fall av lungtuberkulos som är smittsamt. Av de som smittas är det endast fem procent som insjuknar. Det är en komplicerad sjukdom som alltid behandlas med flera mediciner i minst sex månader. Oftast är det någon i samma hushåll som smittas.

  Källa: Per-Åke Jarnheimer, hygienläkare.

  Visa mer...