Kritiseras för misskötsel av Duvemåla

Emmaboda Artikeln publicerades

– Kommunen missköter Duvemåla å det grövsta. Skall det fortsätta så här tar vi vår hand från Duvemåla.

Det säger eldsjälarna Birger Lindblom och Ivar Karlsson. Lindblom har tidigare suttit med i Duvemåla-kommittéen som för kommunens räkning ansvarade för tillsyn och arrangemang. Kommittén upphörde dock i fjol och har inte ersatts.
Emmaboda kommun fick Rundqvistgården i Duvemåla av arvsfonden i mitten av 1990-talet och här har tidigare stora evenemang hållits. Bland artisterna som medverkat kan nämnas Carola Häggqvist, Helen Sjöholm och Sven-Bertil Taube. På senare år har dock antalet evenemang kraftigt reducerats, bland annat på grund av vikande intresse från Musik i Glasriket, och från kommunen är det nu bara turismansvariga Weronica Stålered som jobbar med Duvemåla. Anläggningen håller dock öppet varje sommar med guidning och kafé.

Behov av underhåll
Nu är anläggningen i stort behov av underhållsåtgärder.
– Ladugården kommer att rasa ihop om det kommer mycket tung, blöt snö. Ena gaveln har glidit av från stenfoten, säger Ivar Karlsson.
Beskedet angående ladugården som Lindblom och Karlsson fått från kommunens tekniska kontor har varit överraskande.
– Det finns inte tid och resurser, så man inväntar istället att ladugården rasar ihop och tar tag i det då, säger Birger Lindblom.

Nonchalant kommun
Lindblom och Karlsson talar om nonchalans från kommunens sida.
– Hängrännorna av trä på mangårdsbyggnaden läcker. Fasaden blir förstörd och det har vi påtalat i flera års tid, men ingenting görs, säger Ivar Karlsson.
"Ivar i Duvemåla" har vid varje arrangemang i Duvemåla sedan 1996 själv bekostat och satt upp blomsteruppsättningar och scendekorationer.
– Jag älskar Duvemåla, men när kommunen så uppenbart struntar i anläggningen tröttnar jag. Kommunen måste marknadsföra Duvemåla på ett kompetent sätt, och skyltningen finns i princip inte.