Högsta domstolen avslår överklagande

Emmaboda Artikeln publicerades

Högsta domstolen avslår överklagandet av domen mot nazistsajten Realistens tidigare ansvarige utgivare.

Sajten Realisten är nu nerlagd, men tidigare var en Emmabodabo dess ansvarige utgivare. Han blev tidigare i år dömd i Stockholms tingsrätt för hets mot folkgrupp, men domen överklagades till Högsta domstolen.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagansärende krävs prövningstillstånd och för att få prövningstillstånd krävs "synnerliga skäl", men Högsta domstolen anser inte att det finns sådana i det här fallet, så domen - 100 dagsböter - tingsrätt ligger fast. Saken har även prövats i Svea hovrätt, men även där gick man på tingsrättens linje.