Heltidspolitik lätt val för nytt landstingsråd

Emmaboda Artikeln publicerades

Om några veckor är det politik på heltid som gäller för Christer Jonsson (c).

- Det ska bli oerhört spännande och något jag verkligen ser fram emot, säger han.
Den 1 september blir Christer Jonsson nämligen ett av åtta landstingsråd i Kalmar och får ansvaret för personal- och tandvårdsfrågor. Han lämnar därmed universitetsvärlden som han på ett eller annat sätt varit knuten till i nästan 22 år. Senaste jobbet har varit som universitetslektor vid Växjö universitet.

Har känt sig splittrad
- När jag blir heltidspolitiker kan jag möta människor och delta i den politiska debatten på ett helt annat sätt än vad som hittills varit fallet, säger Christer Jonsson.
- Att syssla med politik på heltid har jag velat väldigt länge och de senaste åren har jag känt mig väldigt splittrad mellan arbetet på universitetet och politikeruppdragen på min fritid.
Hur kommer arbetet som landstingsråd att påverka dina politiska uppdrag i Emmaboda kommun?
- Innevarande mandatperiod kommer jag att fortsätta med mina politiska uppdrag i kommunen. Vad som händer sedan är oklart, men sannolikt sitter jag kvar i åtminstone kommunfullmäktige kommande mandatperiod.
Men Christer Jonsson, som är vice ordförande i kommunstyrelsen, slår fast att målsättningen för de borgerliga partierna i Emmaboda fortfarande är att vinna kommunalvalet 2006.
- Vi ska försöka se till att Ann-Marie Fagerström (s) och Per Sigvardsson (s) får slåss om vice ordförandeuppdraget i kommunstyrelsen i stället för om kommunalrådsjobbet, skrattar han.
Funderade du länge innan du tackade ja till att bli landstingsråd?
- Nej, det vore att ljuga. Det var ett enkelt beslut när nu möjligheten gavs.
Christer Jonsson har suttit i landstinget i två omgångar, men då som fritidspolitiker. Nu är det heltid som gäller för centerpartisten, som de senaste mandatperioderna lett den borgerliga oppositionen i Emmaboda.

Viktigt med fortbildning
Inom de områden han nu får ansvaret för inom landstinget ser han det som mycket viktigt att arbeta med vidareutveckling och fortbildning av personal samt att utveckla landstinget som en attraktiv arbetsgivare.
- Bland annat för läkare, så de inte väljer att flytta till grannlänen på grund av bättre arbetsvillkor.
Christer Jonsson hoppas också att den premietandvård, som innebär att man erbjuder ungdomar att betala en månatlig avgift för att de ska kunna hålla en bra tandhälsa genom livet, på sikt kan utvecklas till att även omfatta andra åldersgrupper.
Christer Jonsson är den förste politiker från Emmaboda som blir landstingsråd.