Åtgärd mot fåglar i träd i centrum fördröjs

EmmabodaFör några veckor sedan berättade vi att kommunen hade inlett ett hamlingsprojekt av lindarna i centrum. Ett mål med detta är att reducera problemet med stora mängder kajor som samlas i träden. Följden av detta blir att marken och parkerade bilar blir täckta av fågelspillning och detta är en fråga som har engagerat många som vistas kring Centrumtorget och som parkerar bilarna på Järnvägsgatan. Artikeln publicerades
Johan Petersson och Ann-Sofie Björk på kommunens tekniska ägnade sig nyligen åt att grensåga lindarna på Järnvägsgatan.
Foto: Peter Lejon
Johan Petersson och Ann-Sofie Björk på kommunens tekniska ägnade sig nyligen åt att grensåga lindarna på Järnvägsgatan.

Hamlingen av lindarna på Järnvägsgatan blir något fördröjd. Kommunen vill försäkra sig om att länsstyrelsen inte har något att invända mot insatsen innan projektet drar igång.

Nyligen ägnade sig kommunens teknisk service åt grensågning av träden på Järnvägsgatan och det är de som är särskilt populära bland kajorna.

– Vi har fått information om att det skulle kunna vara förbjudet att hamla de här träden, exempelvis för att de bildar en allé. Det vore i så fall en helt ny regel som vi inte känner till, för träd har hamlats i alla tider utan att det har behövts särskilda tillstånd för det, säger kommunens tekniske chef Sven Odlingsson.

Nu har i alla fall chefen för teknisk service, Thomas Strömberg, meddelat länsstyrelsen att kommunen ämnar hamla träden.

– Med detta följer ju en handläggningstid och därför blir insatsen lite fördröjd. Vi tror dock inte att länsstyrelsen ska ha något att invända mot att vi hamlar träden.

En fackmässig bedömning av träden på Järnvägsgatan säger att det är hög tid att hamla dem, bland annat för att vissa av dem har blivit så vidlyftiga att grenarna sträcker sig ut i gatan.

– Det finns ett politiskt beslut om att hamling ska ske, bland annat som en insats mot anhopningen av kajor. Att det finns regler kring väldigt gamla träd som har ett särskilt skyddsvärde är vi väl förtrogna med, men de här träden är inte gamla och faller inte under den regeln, säger Sven Odlingsson.