Flygbanan byggs ut till övningsbana

Emmaboda Artikeln publicerades

Verksamheten på Emmaboda flygbana byggs nu ut ytterligare, och så småningom kommer exempelvis räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst att kunna träna gruskörning. Detsamma gäller för rallyförare.

Det är motortidningsförlaget Albinsson & Sjöbergs Fredrik Frisell som ansvarar för företagets verksamhet på flygbanan. Just nu är markentreprenörer i färd med att ställa i ordning den 3,6 kilometer långa grusbanan.
- Arbetet är klart om någon vecka, men körningarna börjar inte på allvar förrän nästa år, säger Frisell.
Tanken är att erbjuda ett helt bilövningskoncept.
- Mig veterligt blir flygbanan den enda anläggningen i landet där man kan träna både asfalts- och gruskörning. För räddningstjänst, polis, ambulans och hemtjänst gäller båda underlagen till vardags.
För Albinsson & Sjöberg, som äger flygbanan tillsammans med Emmaboda kommun, innebär detta en investering på några hundra tusen kronor.
- Vi vet att intresset är stort för den här typen av övningskörning i hela södra Sverige. Ännu bättre blir det av att man kan göra det i lugn och ro på inhägnat område.
Grusbanan, som löper längs hela området, har ritats av rallyföraren Tomas Gullabo Jansson.
- Han har en enorm rutin och banan har ritats så att alla typer av kurvor och krön skall kunna tränas. Tomas kommer att hålla i övningskörningarna och ge tips på hur man bäst bär sig åt.
Inom rallysporten saknas möjligheter att kunna träna under ordnade former.
- Jag kör själv rally, och man kan inte ge sig ut på en vanlig skogsväg och träna, så banan kommer att efterfrågas mycket.
Klagomålen mot motorljud från banan är inte något som Albinsson & Sjöberg tar lätt på.
- Den nya bullermätningsutrustningen börjar faktiskt installeras imorgon - läs idag - fredag. Tre oberoende mätningar har gjorts och alla har hamnat under Naturskyddsverkets gränsvärden, men nu kommer alla körningar att ljudmätas. Det är viktigt att ha en bra kommunikation med de som bor nära banan, säger Fredrik Frisell.