Emmaboda 2017: ”Kommunen under lupp”

Emmaboda Artikeln publicerades
Sofia Lejeberg, Nathalie Toporan och Ellen Sjöberg och deras kompisar fick en ny förskola att gå till med invigning i februari.
Sofia Lejeberg, Nathalie Toporan och Ellen Sjöberg och deras kompisar fick en ny förskola att gå till med invigning i februari.

Kommunens upphandlingsförfarande har varit under lupp under året och byggnationen av den nya hälsocentralen har kommit igång.

Hösten har i viss utsträckning präglats av kommunens kritiserade upphandlingar av framför allt Bjurbäckens förskola. Kommunen har fått kritik från Statens konkurrensverk och har gett en revisionsfirma i uppdrag att gå igenom hur det gick till när den nya förskolan byggdes.

En stor händelse i kommunen var när byggnationen av den nya hälsocentralen kom igång i somras. Det är landstinget som bygger och hälsocentralen ska vara klar till jul 2018.

Verdaområdet i Vissefjärda har dryftats inom politiken, men nu har saken tagit en ny vändning sedan det stod klart att det före detta sågverksområdet måste saneras. Beräknad kostnad är sex miljoner kronor.

Fem händelser i Emmaboda:

1) Första spadtaget inför byggnationen av Emmaboda nya hälsocentral togs på försommaren av landstingsråden Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Jessica Rydell (MP).

2) Kommunen har fått kritik från bland annat Konkurrensverket för sina upphandlingar av exempelvis konsulttjänster.

3) Bjurbäckens förskola invigdes i början av året och i våras revs förskolan Fyrklövern vid ER-sjön.

4) I november invigdes den privata hälsocentralen Astrakanen på Storgatan.

Farid Guedra undervisade Erik Lagerlöf i golf i golfhallen.
Farid Guedra undervisade Erik Lagerlöf i golf i golfhallen.

5) Emmaboda golfklubb har kommit i gång med sin satsning på handigolf; golf för personer med funktionsvariationer.