Dyster stämning på sågverket

Skälet till att Jarl Timber i Broakulla i fredags fick varsla 45 av sågverkets 80 anställda om uppsägning beror uteslutande på vikande råvarutillgång.

Emmaboda
Foto:

Det rådde förstämning på sågverket under måndagen. På förmiddagen satt företagsledningen i MBL-samtal med facket och merparten av dagen dominerades av det plötsligt dystra läget för företaget.
– Att vi tvingas till detta beror på råvarutillgången. Vi får helt enkelt inte in tillräckligt mycket timmer. Det har absolut inte att göra med vikande försäljning eller sviktande produktion. I de leden fungerar allt som det ska, sa Jarl Timbers ekonomichef Håkan Westerlund på måndagseftermiddagen.
Sågverken har gått för högtryck under de senaste dryga fyra åren. Det började med stormen Gudrun 2005. Därpå följde stormen Per och timmerterminaler lades upp. Råvarutillgången var knappast något problem, och därefter kom besväret med granbarkborren som också ledde till betydande skogsavverkningar.
– På bara några år har vi gått från en årsproduktion på 110 000 kubikmeter till runt 160 000. Nu får vi gå tillbaka till normal produktion om 110 000 kubikmeter årligen, som före stormarna, sa en tagen Henrik Jarl, vd.
Med normal produktion avses att företaget planerar att använda ett tiotimmars schema över hela produktionskedjan.
– Vi ser ingen anledning att avvakta beslutet att gå tillbaka till normal produktion. Timret räcker inte till nuvarande produktionstakt och ökningen vi gjorde under 2005 till 160.000 kubikmeter hade aldrig skett om det inte hade varit för den obegränsade tillgången på sågtimmer efter stormarna.
Beslutet har inte varit lätt att fatta.
– Men vi måste se till helheten. Det tryggar framtiden för de återstående anställda och kommer ytterligare att stärka våra relationer med skogsägare, kunder och partners, sa Henrik Jarl.