Ekonomi

Sydostpress vill gå ihop med Borås Tidningar

Ekonomi Artikeln publicerades

Sydostpress, med tidningarna Blekinge Läns Tidning, Barometern-OT och Smålandsposten, för samtal om en eventuell sammanslagning med Borås Tidningar.

En fusion skulle innebära att gruppen blir en av landets större tidningskoncerner med en upplaga på cirka 175 000 exemplar och en omsättning på drygt 700 miljoner kronor.

Omstrukturering
- Hela tidningsbranschen har ställts inför hårda prövningar de senaste åren i form av bland annat sjunkande annonsintäkter. Branschen står också inför en omstrukturering där man försöker hitta olika partner att samarbeta med, säger Bertil Danielsson, styrelseordförande
i Sydostpress.
Det finns flera fördelar med ett samgående.
- Om allt går i lås blir vi en stark aktör på marknaden. Det finns en hel del fasta kostnader på IT-området men också inköp och upphandlingsavtal som skulle kunna förhandlas gemensamt som på sikt skulle sänka våra kostnader.

Flera år gamla planer
Sydostpress ägs av stiftelsen Barometern-OT och Borås Tidningar av Tore G Wärenstams stiftelse. Planerna om ett samgående har funnits i flera år. Tidningsbolagen har nämligen sedan 1997 ett korsvist ägande där Sydostpress äger
5 procent av aktierna
i Borås Tidning, som
i sin tur äger 7 procent i Sydostpress.
Det som nu diskuteras är ett nytt bolag som ägs till 50 procent av Sydostpress AB och till 50 procent av Borås Tidningar AB.
Bolagen har i uppdrag att kartlägga formerna och förutsättningarna för att bilda ett gemensamt tidningsföretag. Ett arbete som ska vara klart då styrelserna har möte i månadsskiftet november-december.
Om alla pusselbitar faller på plats kan ett gemensamt bolag bildas redan till den 1 januari 2003.
- Det är viktigt att den här typen av frågor handläggs skyndsamt både för organisationen och den enskilde medarbetaren, säger Bennie Ohlsson, vd
i Sydostpress.
Tidningarnas lokala profil kommer inte att förändras genom samgåendet.
- Varje tidning ska ha kvar sin lokala prägel. Det är inte tal om att slå ihop dem. Det är båda stiftelserna noga med, säger Bertil Danielsson.
Arbetsnamnet för den nya koncernen är Göta-press.