Dödsfall

T G Wickbom har avlidit

Dödsfall Artikeln publicerades

Radioprofilen T G Wickbom, Djursholm, har stilla somnat in i en ålder av 95 år.

T G, eller Tord Gustaf Wickbom som hans dopnamn löd, föddes i Djursholm 1916 där fadern var lektor vid Djursholms samskola. T G Wickbom var yngst av de fem barnen och till skillnad från de övriga som läste till bland annat läkare och lärare, studerade T G Wickbom finska. Sommaren 1939 tillbringade han i finska Savolax och när finska vinterkriget bröt ut deltog han som frivillig. En period rapporterade han nyheter hem till Svenska dagbladet men när fortsättningskriget bröt ut var han med och befriade den av ryssarna ockuperade Hangö.
Under åren i Finland träffade han Ulla och paret gifte sig 1942 i Helsingfors. Vid krigsslutet blev han Svenska dagbladets korrespondent i London och kom även att arbeta för Sveriges radio. T G Wickbom kom att bli en välkänd radioröst som varje vecka förmedlade nyheter från London. En tid arbetade han i Sverige innan han begav sig till Asien som utrikeskorrespondent. Han besökte Kina vid ett par tillfällen och fick bland annat träffa Kinas siste kejsare. Under sina sista yrkesverksamma år var han verksam som informationschef för gruvbolaget Grängesberg.
T G Wickbom sörjes närmast av barnen Barbro, Ulf och Cecilia med familjer.