Vindkraftssatsningen blir ingen besparing

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson Bo Karlsson (SD), gruppledare i landstingsfullmäktige Claus Zaar (SD), ledamot i landstingsstyrelsen Mikael Svärdshammar (SD), ledamot i regionförbundet ,
Landstingets satsning på egen vindkraft skulle innebära en ekonomisk vinst. Nu har regeringen sänt signaler om förändrade villkor för bland annat energiskatter som i ett slag kan förvandla vinsten till en förlust.
Foto:Anders Johansson
Landstingets satsning på egen vindkraft skulle innebära en ekonomisk vinst. Nu har regeringen sänt signaler om förändrade villkor för bland annat energiskatter som i ett slag kan förvandla vinsten till en förlust.

"Om regeringens förslag således går igenom, så minskar den planerade besparingen för landstingets vindkraftverk totalt med 58 miljoner kronor under verkets livslängd, det vill säga merparten av den tänkta besparingen eroderar."

Vid det senaste landstingsfullmäktigemötet ställde Sverigedemokraterna ett antal frågor till landstingsrådet Jessica Rydell (MP) med anledning av landstingets satsning på ett eget vindkraftverk. Vi frågade vad som händer med det ekonomiska utfallet om de subventioner som vindkraftsproducenter idag erhåller ändras eller försvinner, det vill säga skattesubventioner vad gäller energiskatten, ersättning med elcertifikat samt nedsatt fastighetsskatt. Vi frågade också hur landstinget ska agera om subventionerna försvinner.

I sitt svar viftade dock Jessica Rydell och den rödgröna majoriteten lättvindigt bort de risker som landstinget nu tar på sig när man blir kraftproducent. Man svarar att man inte ser någon anledning till att spekulera kring de icke aktuella scenarier som vi framfört.

Det ironiska är nu att bara några dagar efter detta svar så gjorde Jessica Rydells egen rödgröna regeringen just dessa icke-aktuella scenarier väldigt aktuella: I den gemensamma överenskommelse som är på väg med Norge ingår nämligen att skattebefrielsen vad gäller energiskatten föreslås försvinna. Detta kommer då att återfinnas i vårändringsbudgeten.

Om regeringens förslag således går igenom, så minskar den planerade besparingen för landstingets vindkraftverk totalt med 58 miljoner kronor under verkets livslängd, det vill säga merparten av den tänkta besparingen eroderar. Därtill kommer att vindkraftverket blev avsevärt dyrare än vad som först var beräknat: när landstinget först beslutade om investeringen budgeterades den till 30 miljoner kronor. När upphandlingen väl var klar så landade kostnaden på 40,8 miljoner kronor, det vill säga nästan 11 miljoner kronor dyrare.

Landstinget kommer nu under verkets hela livslängd att vara utsatt för risker som kommer att påverka det slutgiltiga utfallet. Risker vilka man i vårt tycke inte ska underskatta eller lättvindigt vifta bort. Det finns risker med kvarvarande subventionssystem och nedsättning i fastighetsskatten, men även med räntekostnad, verklig produktion, elprisets utveckling, driftkostnad och verklig livslängd, som påverkar det totala utfallet.

Sverigedemokraterna är starkt kritiska när landstingsmajoriteten åtar sig nya verksamhetsområden som ligger utanför kärnverksamheten och som riskerar att leda till merkostnader för skattebetalarna i Kalmar län. Vår utgångspunkt vad gäller landstingets behov av elenergi är att vi för skattebetalarnas räkning ska upphandla så billig elenergi som möjligt istället för att leka kraftproducenter.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.